ลงทะเบียนสำหรับร้านค้า

ขอต้อนรับสู่แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง สำหรับร้านค้า

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  • เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย
  • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
  • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

คลิก ลงทะเบียนร้านค้า