การลงทะเบียนสำหรับร้านค้า

  1. ร้านค้าเดิมที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้หรือร้านธงฟ้าที่ใช้แอพถุงเงินแล้ว จำเป็นต้องมาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอีกหรือไม่

ร้านค้าถุงเงินเดิมที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการภาครัฐแล้ว และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการคนละครึ่ง โครงการจะส่ง sms ไปยังเบอร์มือถือที่ท่านลงทะเบียนสมัครแอปถุงเงินไว้ ท่านสามารถกดปุ่มเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ที่แอปฯถุงเงินของท่านได้โดยไม่ต้องมาลงทะเบียน บนเวปไซต์

2.ร้านค้าใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ

  1. สมัครใช้บริการแอพฯถุงเงิน ณ สาขาธนาคารกรุงไทย
  2. เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานประกอบกิจการ
  3. รอผลการพิจารณาทาง SMS (ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการ)
  4. กรณีร้านได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ แอพฯถุงเงินจะแสดงปุ่ม “คนละครึ่ง”
  5. ร้านค้ากดปุ่ม “คนละครึ่ง” ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ

*ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ

3. เว็บไซต์ลงทะเบียนร้านค้า ขั้นตอนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับเบอร์ที่ต้องกาใช้กับถุงเงินหรือไม่

ร้านค้าที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางเวปไซต์ ควรระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ประสงค์ใช้ลงทะเบียนแอปฯถุงเงิน

4.หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยมีข้อคสวามขึ้นว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่โ๕รงการติดต่อกลับถ้าไม่มีใครติดต่อกลับต้องดำเนินการอย่างไร

โปรดติดต่อ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อแจ้งสมัครแอปฯถุงเงินโครงการคนละครึ่ง

5.ร้านค้าถ้าจดทะเบียนในรุปแบบคุคลธรรมดาแต่มีการขายแบบเฟรนไชส์ เช่น ชานมไข่มุก ต่างๆ แบบนี้ เจ้าของร้านที่ไปซื้อแฟรนไชส์สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

คุณสมบัติผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการธุรกิจหลักจำหน่าย อาหาร,เครื่องดื่ม,สินค้าทั่วไป และผู้ประกอบการไม่จดทะเบียนนิติบุคคล (ธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่เป็นเฟรนไชน์และธุรกิจบริการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้)

6. ร้านค้าสามารรถปฏิเสธรับสิทธิจากโ๕รงการคนละครึ่งกับประชาชนที่มาซื้อสินค้าได้หรือไม่

ตามเงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการร้านค้าไม่สามารถปฏิเสธการรับสิทธิจากประชาชนได้