การใช้งานเป๋าตัง

1.กรณีลูกค้า ไม่สามารถถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิโครงการบนแอพเป๋าตังเพื่อผูก G-Wallet หรือ ทำการสแกนหน้าไม่สำเร็จ จะต้องทำอย่างไร

  • สามารถลองใหม่ได้ โดยถ่ายบัตรประชาชนตนเองในที่ที่มีแสงสว่างพอดี และไม่มีเงาบนหน้าบัตร และการถ่ายรูปใบหน้าตนเองให้ถ่ายในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดหรือสว่างเกินไป
  • แต่หากรูปถ่ายบนบัตรมีความไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนได้ แนะนำให้ไปยืนยันตัวตนที่สาขาฯเพื่อดำเนินการ หลังจากเรียบร้อยแล้วให้ประชาชนทำการยืนยันตัวตนใหม่บนแอปฯอีกครั้ง”

2. หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ โดยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันไม่ตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในโครงการ คนละครึ่ง ทำให้การยืนันตัวตน G-Wallet ไม่สำเร็จ

ลูกค้านำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

3. เวอร์ชั่นโทรศัพท์มือถือที่รองรับแอปเป๋าตังค์สำหรับเประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ขั้นต่ำเป็นเวอร์ชั่นใด

โทรศัพท์มือถือแบบ smartphone ซึ่งรองรับการใช้งานแอพฯ เป๋าตังและสามารถถ่ายรูปได้ และรองรับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ver. 5.0 ขึ้นไป หรือโทรศัพท์ไอโฟน iOS ver. 9.0 ขึ้นไป

4.ในกรณียืนยันตัวตนไม่สำเร็จต้องไปยืนยันตัวตนที่สามขา เมื่อดำเนิการเสร็จ สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีหรือไม่

สามารถเข้าใช้งานเมื่อทำการยืนยันตัวตนลังจากทางสาขาทำการยืนยันตัวตนสำเร็จ จากนั้นประชาชนทำการยืนยันตัวตนใหม่บนแอปฯอีกครั้ง

5.กรณีประชาชนมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลที่แสดงบน G-Wallet ในแอพเป๋าตังจะแสดงเป็นชื่อเก่าหรือชื่อใหม่

การลงทะเบียนเว็ปไซด์โครงการฯ และขั้นตอนการยืนยันตัวตนลูกค้าสามารถลงทะเบียนด้วยชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชนใหม่ได้ตามปกติ อย่างไรก็ดีเนื่องจากปัจจุบันลูกค้ายังไม่สามารถเปลี่ยนชื่อในระบบได้ชื่อบน G-Wallet จะแสดงชื่อ-นามสกุลเดิม ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบกับการใช้สิทธิในโครงการฯ แต่อย่างใด

6.กรณีประชาชนไม่ได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเข้าร่วโครงการผ่านแอพ เป๋าตัง (ยืนยันรหัส ของ NEXT หรือ ผูกบัญชี กรุงไทยบนแอพเป๋าตังค์) สามารถทำธุรกรรมบนใดได้บ้างบนแอพกระเป๋าตังค์

สามารถทำธุรกรรมได้ 2 รายการ ดังต่อไปนี้

  1. โอนเงินเข้ำบัญชีกรุงไทยของตนเอง
  2. โอนเงินพร้อมเพย์ เลขบัตรประชาชนตนเอง (ต้องสมัครก่อน)