การใช้ถุงเงิน

 1. โทรศัพท์ มือถือรุ่นใดที่สมารถรองรับแอปพรลิเคชั่นถุงเงินได้

โทรศัพท์ มือถือรุ่นใดที่สมารถรองรับแอปพรลิเคชั่นถุงเงินได้

2.ร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการคนละเครึ่ง ต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถรับสิทธิจากประชาชนได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการหลังได้รับ SMS แจ้งจากโครงการฯ

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นถุงเงิน (กรณีที่ยังไม่เคยใช้งาน)
 2. อัพเดทแอปพลิเคชั่นถุงเงิน เวอร์ชั่น 3.0.7 ขึ้นไป (กรณีที่ยังมีการใช้งานแล้ว)
 3. กดปุ่ม คนละครึ่ง
 4. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
 5. ปุ่มคนละครึ่งเป็นพื้นหลังสีฟ้า
 6. เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสำเร็จ

3. วิธีการรับเงินจากสิทธิคนละครึ่งทำอย่างไร

ขั้นตอนการรับเงินจากประชาชนที่ใช้สิทธิคนละครึ่ง

 1. เข้าใช้งานแอปฯถุงเงิน
 2. กดปุ่ม คนละครึ่ง
 3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการรับจากการขายสินค้า
 4. กด สร้าง QR เพื่อรับเงิน
 5. แสดง QR ที่สร้างให้ลูกค้าสแกนจากแอปฯเป๋าตัง
 6. รอรับ แจ้งเตือนเงินเข้า บนแอปฯถุงเงิน
 7. รับเงินสำเร็จ โปรดตรวจสอบรายการเงินเข้าบนแอปฯถุงเงิน”

4. ร้านถุงเงินสามารถรับเงินสิทธิได้ในเวลากี่โมง

ร้านค้าถุงเงินคนละครึ่ง สามารถรับเงินจากสิทธิคนละครึ่งได้ช่วงเวลา 06.00-23.00น. ของทุกวัน จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (สิ้นสุดโครงการ)

5.ร้านค้าถุงเงินสามารถนำ QR ที่สร้างจากแอพถุงเงิน มาปรัิ้นติดไว้ที่หน้าร้านเพื่อรอรับเงินจากโครงการคนละครึ่งได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก QR รับเงินของร้านค้ามีอายุการใช้งาน ร้านค้าต้องสร้างรายการรับเงินจากสิทธิคนละครึ่ง 1 ครั้งต่อ 1 รายการ

6.ร้านค้าได้รับเงินจากโ๕รงการคนละเครึ่งอย่างไร

ระบบโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าที่ผูกกับแอปฯถุงเงิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 : เงินส่วน G-Wallet วันถัดไป (T+1วัน)ส่วนที่ 2 : เงินส่วนสิทธิคนละครึ่งจากรัฐวันทำการถัดไป (T+1วันทำการ)

7.สามารถตรวจสอบการรับเงินได้อย่างไรบ้าง

สามารถตรวจสอบรายการรับเงินได้ 2 วิธี ดังนี้วิธีที่ 1 : ปุ่มรายการวันนี้วิธีที่ 2 : ปุ่มรายการย้อนหลัง”